ZIEK???!!

Gepubliceerd op 3 december 2023 om 13:23

Hij schreeuwt bijna door de telefoon. “Altijd te laat, niet te bereiken als je haar nodig hebt, en nu komt ze helemaal niet meer. En ik maar betalen. En we hebben héle duidelijke afspraken gemaakt met haar! Op tijd komen. Punt. Ze komt niet opdagen voor afspraken, klanten klagen, en nu dit. Weg ermee. EXIT”.

 

Er is sprake van “conflict gerelateerd verzuim” volgens de bedrijfsarts. Hier ging het om een ziekmelding van de werknemer tijdens een mislukt verbetertraject. Zo’n traject wordt ingezet omdat de houding en het gedrag van de werknemer door de werkgever wordt afgekeurd en door middel van een verbetertraject worden harde eisen gesteld.

In dit geval best te begrijpen toch? Op tijd komen. Punt.

 

Maar de onderliggende oorzaak van haar gedrag bleef onbesproken en de kans is groot dat juist dát de aanleiding was van een volgende escalerende stap: de ziekmelding.

De reden van de ziekmelding kan vluchtgedrag zijn, want negatieve feedback geeft stress. Maar vast staat dat geen enkele werknemer zich gehoord voelt of serieus genomen voelt als eenzijdig een verbetertraject wordt opgelegd. Verzuim heeft negatieve consequenties voor de werkgever en valt altijd slecht. Het leidt dus tot verdere escalatie met schade voor beide partijen.

 

Tijdens arbeidsmediations na tussenkomst van de bedrijfsarts, blijkt het verhaal van de werknemer vaak onbekend te zijn bij de werkgever. Dat was hier ook het geval en dat is een gemiste kans. Want ze redde het gewoon niet. De afspraken waren volgens haar veel te strak op elkaar gepland. Ze mocht geen auto van de zaak, alleen een huurauto. En die moest ze zelf ophalen en weer terugbrengen bij de zaak. En dan met het openbaar vervoer weer naar huis. Dat wisten ze bij de planning niet…

Hoe was het gelopen als de werkgever wél had geweten wat er precies speelde?

 

Waarom zou je wachten tot een bedrijfsarts mediation adviseert? Waarom ga je niet eerder met elkaar om tafel zitten? Zodat je als werknemer veilig je verhaal kan doen en als werkgever weet wat er speelt en samen een oplossing kan vinden.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.