Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen met mij via de mail of per telefoon. Ik kan op verzoek met beide partijen een intake doen en dan samen bespreken of een mediation voor beide partijen wenselijk is, want soms is een advies voldoende om verder te gaan en ook een oplossingsgesprek met zijn drieën behoort tot de mogelijkheden.

Vertrouwelijkheid is van essentieel belang. Zonder afspraken over geheimhouding zul je niet vrij uit kunnen praten, je emoties de ruimte kunnen geven of vrijblijvend opties kunnen onderzoeken, omdat je vreest voor negatieve gevolgen. Zonder vertrouwelijkheid is een mediation dus niet mogelijk.

De intake gesprekken met mij zijn ook strikt vertrouwelijk. Dat betekent dat ik de informatie die met mij wordt gedeeld nooit zal delen met de ander, nooit zal benoemen tijdens de mediationgesprekken, of zal doorspelen aan derden, mondeling of schriftelijk. Ook van partijen wordt deze strikte geheimhouding geeist tijdens het gehele mediation traject, maar ook daarna.

Mocht je de inhoud van de gesprekken toch met iemand willen delen, bijvoorbeeld met je partner, of (juridisch) advies willen vragen, en heeft de andere partij daar geen bezwaar tegen, dan worden deze personen door mij verzocht een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Ik zal beide partijen vooraf vragen om een mediation overeenkomst te ondertekenen waarbij strikte vertrouwelijkheid een essentieel onderdeel is. Beide partijen krijgen deze vooraf opgestuurd en zal ik uitgebreid toelichten. Tegelijkertijd stuur ik documenten met de gedragsregels volgens het MfN, mijn privacystatement en het MfN mediation reglement. Ook deze documenten licht ik graag toe als er vragen zijn.

Na ondertekening van de overeenkomst en eventuele geheimhoudingsverklaringen voor anderen start ik de mediation met het verzoek aan beiden om zijn of haar kant van de kwestie te vertellen. Daarbij is ook ruimte voor emoties, tijd voor pauzes en altijd de mogelijkheid de mediation on hold te zetten of te beëindigen. Stap voor stap probeer ik door het stellen van vragen op tafel te krijgen waar het jullie nou precies om gaat. Wat is belangrijk voor je, waar ben je boos over, wat zou je graag willen? En stel dat je er nu niet uitkomt? Wat dan? Aan het eind van elke bijeenkomst vat ik de voortgang samen en maken we een afspraak voor een volgende bijeenkomst.

Meestal zijn een paar gemeenschappelijke gesprekken nodig, verspreid over een aantal weken. Als beide partijen tot afspraken komen stel ik een vaststellingsovereenkomst op.