Wat is mediation?

Mediation is een gesprek onder leiding van een mediator en richt zich op het minimaliseren van schade, het bevorderen van rechtvaardigheid en het creëren van werkbare oplossingen.  Bij een conflict waarbij hulp wordt ingeroepen van mij bevinden partijen zich in een impasse, omdat men zelf niet tot een oplossing kan komen die voor iedereen acceptabel is. Mediation biedt de kans voor partijen om zich gehoord en erkend te voelen. Mediation biedt iedereen gelegenheid om onder vertrouwelijke voorwaarden je zorgen, angsten, behoeften en wensen te uiten, zonder negatieve consequenties. Een mediator zorgt er dus voor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt maar zelden zullen partijen volledig tevreden de mediationtafel verlaten. Het is geven en nemen, onderhandelen en compromissen sluiten die kunnen leiden tot een overeenkomst waarmee iedereen kan leven. Hoeveel gesprekken nodig zijn en hoelang het traject duurt is afhankelijk van zaken die moeten worden uitgezocht, (juridisch) advies wat moet worden ingewonnen, bedenktijd van de deelnemers en overleg met de achterban. Meestal duurt het gehele mediation proces een paar weken.

Wat is een oplossingsgesprek?

Een oplossingsgesprek is een gesprek met mij als mediator en beide partijen. Dit gesprek vindt, kort na een intake met ieder apart, plaats en is een mediation met de bedoeling er al na 1 gesprek beiden uit te komen en verder te kunnen met elkaar. Een oplossingsgesprek is vooral geschikt als het conflict nog niet heel erg is geëscaleerd. Met een oplossingsgesprek kun je erger voorkomen, maar beide partijen moeten er wel iets voor voelen. 

Gegarandeerde kwaliteit

Ik heb als MfN-registermediator mijn kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat ik ingeschreven kon worden in het enige erkende mediatorsregister van Nederland. Ik heb een erkende specialisatie opleiding gevolgd tot arbeidsmediator. Graag verwijs ik naar de website van het MfN register, dat is het erkende kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland.

Professioneel en duidelijk

Door scholing en toetsing blijf ik werken aan mijn kwaliteiten en kan ik jou de zekerheid geven van een professionele mediator die up to date is en volgens de regels werkt. Het mediationproces zal ik van tevoren duidelijk uitleggen zodat je weet wat je kunt verwachten.

Sneller en voordeliger

Mediation werkt vaak sneller en voordeliger dan naar de rechter gaan. En mediation geeft blijvende oplossingen. Belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen. 

Alle partijen winnen

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. In een mediation komt iedere mening aan bod. Mediation is een win-win situatie voor beide partijen, in plaats van dat de ene partij wint en de andere partij verliest.

3 van de 4 mediations zijn succesvol !