Agnes Kuijpers is sinds 1993 werkzaam als beherend apotheker in de openbare apotheek in nauwe samenwerking  met collega's en andere zorgprofessionals. 

In deze rol heeft zij veel ervaring opgedaan als leidinggevende van meerdere apotheekteams, waarbij haar hart ligt in het oplossen van onderlinge conflicten, begeleiden van werknemers tijdens reintegratie trajecten, verzuimgesprekken en ontslag.

Een speerpunt is de zorgverlening en advisering aan cliënten, die ook bij klachten over het functioneren van de apotheek altijd bij haar terecht kunnen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Als apotheker staat zij midden in de zorg en heeft zij met haar medewerkers dagelijks te maken met veel verschillende mensen en instanties, zoals collega's, artsen, zorgverleners, verzekeraars en patiënten en die hebben allemaal hun eigen belangen. Een conflict is nooit ver weg en zij heeft de vaardigheden om deze op te lossen.

Mensen die haar kennen vinden haar vriendelijk en doortastend. Verbinding maken is haar kracht. Vanuit haar professionele achtergrond werkt zij nauwkeurig, maar heeft een gezond relativeringsvermogen.

Sinds 2021 is zij  MfN-registermediator op freelance basis en in 2022 is zij gespecialiseerd in arbeidsmediation. Zij is lid van het collectief  Mediation Messenger en doet (arbeids)mediations voor bedrijven in haar netwerk en arbodiensten zoals  Verzuimteam.nl.

Verder is zij actief als gecertificeerd buurtbemiddelaar, waarbij zij mensen helpt om bijvoorbeeld over geluidsoverlast, ruzies en irritaties door middel van mediation afspraken te maken en de onderlinge verstandhouding te verbeteren.